top of page
z Iphona wrzesień 069.JPG

Leśna Warsztatownia
„Koło Ognia”

W skrócie:

Dla dzieci w edukacji domowej, w wieku od 1 do 3 klasy SP 

3 grupy wiekowe (klasa I, klasa II, klasa III)

5 dni w tygodniu

8:00-17:00

Leśna baza Dmuchawca w Borchówce

Realizujemy podstawę programową

Czesne: 

1100 zł - dla nowych rodzin (płatne 12 miesięcy w roku)

950 zł - dla rodzin z Fundacji Dmuchawiec (płatne 12 miesięcy w roku)

wpisowe: 1100 zł

 

kontakt: rekrutacja@fundacjadmuchawiec.pl 

Dowiedz się więcej!

20230102_080854.jpg

Co się będzie działo?

5 dni w tygodniu 

8:00-17:00

zajęcia edukacyjne w godzinach 9:00-14:00 

koła zainteresowań po godzinie 14:00

w pozostałych godzinach oferujemy opiekę świetlicową

 

Gdzie?

Leśna baza Dmuchawca w Borchówce (pn-wsch od Łodzi). 

Dysponujemy 1,5 ha, ogrodzonej działki leśnej. Dookoła las, stawy, pola, rzeka Moszczenica (przez działkę przepływa strumień) i nawet przystanek MPK :) 

 

W jakich warunkach?

Chcemy stworzyć prawdziwie leśną warsztatownię, w której dzieci większość swojego czasu (w tym zajęcia edukacyjne) będą spędzać aktywnie na świeżym powietrzu.

 

Wychodzimy z założenia, że “nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie”

 

W razie potrzeby schronienia pod dachem, dysponujemy:

-namiotem sferycznym 70 mkw (prąd, ogrzewanie piecem)

-murowanym domkiem z wydzielonymi pomieszczeniami (bieżąca woda, kanalizacja, prąd, ogrzewanie piecem)

-wiatą drewnianą

Dzieci mogą korzystać z toalety WC (kanalizacja) lub typu toi-toi 

Jak z jedzeniem?

Zamawiamy obiady i podwieczorki z cateringu 

13 zł (specjalne diety 14 zł)/ dzień (ceny obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021)

 

Wyżywienie można zapewnić we własnym zakresie (np. termosy z obiadami)

138055815_3834216673308059_8197032325375

 

Co z edukacją?

Prowadzimy zajęcia edukacyjne, realizujemy podstawę programową. Nie realizujemy jednak wszystkich treści kształcenia określonych w podstawie (np. w kontekście zajęć komputerowych). 

Pragniemy na bieżąco informować rodziców o postępach edukacyjnych dziecka, a w razie potrzeby wskazywać obszary do pracy w domu. 

 

Przyjmujemy, że odpowiedzialność za edukację leży nie tylko po stronie Dmuchawca, ale także (a może i przede wszystkim) dziecka i rodzica. 

 

Opieramy naszą pracę na autorskim “programie nauczania”, w którym zawieramy cele i harmonogram całego roku. W związku z naszymi wartościami zakładamy dużą elastyczność od harmonogramu. Dane treści możemy zrealizować w innym czasie lub w ogóle nie zdążyć ich zrealizować (o czym będziemy informować na bieżąco). 

 

Indywidualizacja

Żeby umożliwić dzieciom indywidualną ścieżkę rozwoju, każdego dnia jest również czas na pracę samodzielną, w której dzieci wykonują zadania na wybranym przez siebie poziomie trudności w zakresie umiejętności: pisania, czytania i liczenia. 


 

Nasze metody

Opieramy się na założeniach podejścia konstruktywistycznego:

 • inicjatywa ucznia - aktywnie buduje swoją wiedzę w wyniku działania własnego

 • samodzielność w uczeniu się, rozwiązywanie problemów 

 • emocje, ruch, zaangażowanie, uczenie się w oparciu o wiedzę już posiadaną

 • stawianie wyzwań adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka

 • relacje - z sobą samym, innymi ludźmi, z przyrodą i kulturą 

 • Model Uczenia się przez Doświadczenie (cykl Kolba)

 

W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia: edukacji demokratycznej, metody Montessori, planu Daltońskiego, metody harcerskiej, kultury Słowian 


 

Prowadzimy zajęcia:

 • Edukacja wczesnoszkolna

 • Język Angielski 

 • Psychoedukacja (zajęcia z psychologiem)

 • Plastyka

 

Przykładowe rodzaje aktywności w warsztatowni:

 

 • gry matematyczne, terenowe, ekonomiczne, mini EduLarp, planszowe

 • prowadzenie kroniki leśnej warsztatowni, pisanie listów, prowadzenie zeszytów

 • opowiadanie bajek przy ognisku, głośne czytanie dla dzieci i przez dzieci

 • gry i zabawy językowe w języku angielskim

 • zajęcia przyrodnicze: obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, projekty ekologiczne

 • zadania konstrukcyjno-techniczne: budowa kurnika, budowa pieca chlebowego, wykorzystywanie narzędzi (młotki, piły ręczne, śrubokręty, miarki itp.)

 • zajęcia praktyczno-techniczne: gotowanie, szycie, plecenie, wiązanie butów, wykonywanie dyżurów (nakrywanie do posiłku, sprzątanie)

 • aktywności plastyczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych

 • aktywności muzyczne - wspólny śpiew, tworzenie i gra na instrumentach, w planach nagranie płyty muzycznej z utworami wykonywanymi przez dzieci

 • aktywności teatralne - drama, gra aktorska, teatrzyki, kukiełki, pacynki, teatr cieni

 • zabawy ruchowe - ćwiczenia gimnastyczne, wspinaczka po drzewach, gry i zabawy podwórkowe (z piłką i bez piłki)

 • praktyka uważności, ćwiczenia mindfulness 

 • poranne kręgi, rozmowy o emocjach, wrażeniach i opiniach dzieci na różne tematy, filozofowanie z dziećmi


 

W naszej pracy korzystamy z nowych technologii, jako źródła wiedzy i informacji (w bazie będzie dostępny komputer, tablety, internet). Nie prowadzimy jednak zajęć informatycznych.

20221212_095245.jpg

Wyprawka

W ramach czesnego Dmuchawiec zapewnia:

 • zeszyty dla dzieci

 • podkładki do notowania w terenie,

 • materiały ksero,

 • materiały plastyczno-techniczne,

 • pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach zajęć (w tym rekwizyty LARPowe, składniki do gotowania itp.)

Prosimy o wyposażenie dzieci we własnym zakresie w:

 • latarka czołówka

 • stroje odpowiednie do pogody (m.in. kurtki, spodnie przeciwdeszczowe)

 • ubrania (w tym bieliznę) na zmianę,

 • biwakowe przybory kuchenne - bidon/butelka, menażki

 • piórnik 4-6 (pióro/długopis, 2 ołówki o różnych miękkościach, temperówka, gumka, przezroczysta linijka, ekierka, kątomierz, kredki)

 • piórnik 1-3 (pióro/długopis, ołówek, temperówka, gumka, przezroczysta linijka, kredki)

Nasze korzenie - wartości

248335777_4676271589103220_2687792984771428457_n.jpg

PRZYRODA

Wierzymy, że przebywanie w bliskości z naturą niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków dla rozwoju dziecka. Rozładowuje stres, wspomaga koncentrację, pozwala zatrzymać się w zgiełku dnia codziennego i pozwolić sobie na świadomą obecność z sobą samym i otoczeniem. Doświadczanie przyrody wyostrza zmysły, wzmacnia organizm dziecka, pozwala mu na rozwijanie samodzielności i kreatywności. Znacząco sprzyja rozwojowi fizycznemu umożliwiając swobodną aktywność ruchową w urozmaiconym i zmiennym w czasie otoczeniu, budując w człowieku wiarę we własne możliwości i poczucie wartości.

 

Przestrzeń lasu stale stawia przed dzieckiem wyzwania, dostarcza interesujących zjawisk - zachęcając je do rozwijania swoich pasji, czy podążania za swoją ciekawością poznawczą. Naturalne otoczenie sprzyja także tworzeniu satysfakcjonujących relacji społecznych - ucząc współpracy i wzajemnego zaufania, które budują się w obliczu naturalnych wyzwań stawianych przez przyrodę. 

20221028_121330.jpg

RELACJE

Wychodzimy z założenia, że edukacja jest relacją. W naszej warsztatowni bardzo ważna jest rodzinna atmosfera, szczerość i bliskość. Chcemy, żeby członkowie społeczności czuli się tu dobrze - każdy może być tutaj sobą. Pragniemy stworzyć miejsce oparte na wzajemnym szacunku i podmiotowości członków społeczności.

 

Tworzymy społeczność - wioskę, na którą składają się dzieci, tutorzy i rodzice. Wszyscy mówimy do siebie po imieniu. Wszyscy jesteśmy tu mile widziani. Zakładamy, że głównymi kreatorami przestrzeni i rzeczywistości warsztatowni są dzieci i tutorzy. Rodziców zapraszamy do angażowania się w życie wioski, dzielenia się swoimi pasjami, przebywania w naszej przestrzeni.

20230130_092359.jpg

GRANICE

Chcemy budować naszą warsztatownię w ramach granic i reguł wynikających z wartości i potrzeb członków naszej społeczności. Nie pojmujemy jednak “granic” jako systemu zakazów i nakazów. Pragniemy uczyć siebie i dzieci jak rozpoznawać swoje potrzeby i emocje i pozostając w zgodzie z nimi - wyrażać swoją zgodę lub mówić “nie”. Szanujemy wzajemnie swoje granice, starając się odróżniać potrzeby od zachcianek (w zgodzie z myślą pedagogiczną J. Juula).

 

Respektujemy granice dzieci, tutorów, rodziców, swoje własne.

Uznajemy, że leśną warsztatownię prowadzą tutorzy, bez których nasze miejsce, by nie istniało. W związku z tym niezwykle ważne jest dla nas, by tutorzy czuli się zmotywowani do swojej pracy. Do tego niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa tutora - dlatego uznajemy je za nadrzędne kryterium/wartość, do którego tutor może odwołać się w czasie aktywności dzieci. Oznacza to, że dajemy dzieciom wolność wyboru i działania w granicach bezpieczeństwa, które w zależności od sytuacji stawia tutor. 

20221124_112651.jpg

SAMODZIELNOŚĆ

Wierzymy, że dzieci są ludźmi kompetentnymi, zdolnymi do samodzielności. Samodzielność i samostanowienie buduje poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości. Pozwala lepiej poznać siebie samego i na tej podstawie odnajdywać się w świecie. Zależy nam, by dzieci uczyły się podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Dzieci mają możliwość podejmowania decyzji w ramach zasad panujących w warsztatowni, granic tutorów i innych dzieci (uznajemy, że “Twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja”).

 

W warsztatowni dzieci bawią się bez nadzoru dorosłych, nie są stale obserwowane. Mogą poruszać się swobodnie po terenie bazy, w ramach ogrodzenia. Mają przestrzeń na tworzenie własnych projektów, budowanie baz, organizowanie zabaw, czy po prostu schowanie się w krzakach przed światem :) Staramy się wspierać dzieci w samodzielności, w zgodzie z myślą M. Montessori “Pomagamy zrobić to samemu”.

20230103_095809.jpg

RADOŚĆ

Radość jest podstawową wartością miejsca, które chcemy stworzyć, sposobem naszej pracy. Żartujemy, śmiejemy się, wygłupiamy. Bawimy się wspólnie i bardzo doceniamy zabawę swobodną dzieci, której nie może zabraknąć w naszej warsztatowni. Radość jest motorem napędowym do uczenia się - wyzwala ciekawość, pozwala lepiej przyswajać pozyskiwane informacje i doświadczenia. Staramy się, by każdy w społeczności czuł się dobrze i cieszył się na myśl o przyjeździe do leśnej bazy :)!

Chcesz wiedzieć więcej o naszych wartościach i o tym jak wyobrażamy sobie codzienność w leśnej warsztatowni? 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Leśna warsztatownia - wartości"!

Nasi tutorzy

20230125_173814.jpg

Anna Topolska - Koziarska

W lesie znajduję spokój, wielką radość i wolność. Lubię towarzyszyć dzieciakom w przygodach. Głęboko wierzę, że las jest idealną przestrzenią edukacyjną. Biegam po krzakach, śpiewam, rozpalam ogniska, kocham gry terenowe i wspieram małych ludzi w ich samodzielności.

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej (tytuł magistra zdobyłam na UŁ) i absolwentką kursu pedagogiki przyrody Forest School Center.

W Dmuchawcu miałam przyjemność pracować w przedszkolu i miejskiej grupie szkolnej. Obecnie prowadzę drugą klasę w leśnej warsztatowni :)

Prywatnie jestem instruktorką harcerską w stopniu podharcmistrzyni. Miałam przyjemność być m.in. praktykantką Fundacji Jim, praktykantką przedszkola Daltońskiego, animatorką kinderbali.

 

Uważam się za entuzjastkę pedagogiki konstruktywistycznej :) 

Olesław Koło Ognia (2).jpg

Aleksander “Olesław” Madej

Jestem człowiekiem wielu talentów i zawodów, których nie boję się podjąć. Słowianinem w grupie historycznej "Ród Dębowego Liścia". Mam ponad 20 letni staż w  prowadzeniu warsztatów i zajęć związanych z kulturą Słowian, opartą na miłości do natury, dla dorosłych i dzieci.

 

Z zawodu jestem cieślą oraz buduję “Grodzisko Rzeczyca”, wczesnośredniowieczną osadę rzemieślniczą.  Interesuję się muzyką oraz filmem. Chciałbym z dziećmi stworzyć płytę z piosenkami i teledyskami naszej twórczości, piosenkami motywującymi do działania i uczącymi życia w zgodzie

z naturą. 


Uwielbiam zabawę w drewnie, rzeźba oraz budowa konstrukcji mniejszych i większych z materiałów naturalnego pochodzenia sprawia mi wielką frajdę.
Moim marzeniem jest przekazać swoją wiedzę i zamiłowanie do natury oraz zabaw ruchowych i spędzania czasu bez wyższej technologii, oraz pokazać jakie ważne jest budowanie zainteresowań. 

W leśnej warsztatowni Dmuchawca jestem tutorem klasy pierwszej i inicjatorem projektów dla całej społeczności. Sława i do zobaczenia w akcji! 

Alekmialwiecejwlosowkiedys.jpg

Alek Woźniak

We wszystkich przedsięwzięciach, również w moim własnym rodzicielstwie staram się promować przebywanie na zewnątrz wierząc, że przyroda działa lecząco i ucząco – jest najlepszą terapeutką, internistką i pedagożką jaką znam. Sam kocham spać pod gołym niebem (nawet w lutym), włazić na drzewa i strugać patyki.

Ukończyłem lingwistykę na Uniwersytecie Warszawskim, studia o Chinach na University of London i kurs pedagogiki przyrody Forest School Center. Studiowałem też archeologię i kulturoznawstwo. Przez cztery lata pracowałem w Wolnej Szkole Ursynów w Warszawie, gdzie byłem opiekunem grupy starszych klas.

W leśnej warsztatowni Dmuchawca jestem mentorem prowadzącym grupę 4-6. 

Kotwica 1
Kotwica 2
Kotwica 3
Kotwica 13
Kotwica 6
Kotwica 7
Kotwica 8
Kotwica 9
Kotwica 10
Kotwica 11
Kotwica 12
bottom of page