Fundacja Edukacji Demokratycznej
DMUCHAWIEC

Zapraszamy Ci serdecznie do świata, w którym Dzieci i Dorośli współtworzą przestrzeń edukacyjną, funkcjonują w szacunku i rozumieniu wzajemnych potrzeb, a proces uczenia się oparty jest na naturalniej ciekawości świata i wewnętrznej motywacji Dzieci.

To one decydują o tym, czy i z kim chcą się uczyć. Nie ma tu tradycyjnych klas, dzwonków, ani ocen. Istotą naszych działań jest stworzenie warunków do budowania społeczności, w której każdy bez względu na wiek ma prawo głosu i współdecydowania o wielu aspektach jej funkcjonowania.

Zespół fundacji

Idea powstania

Fundacja Edukacji Demokratycznej Dmuchawiec to organizacja, która powstała z potrzeby stworzenia przyjaznego Dziecku środowiska, funkcjonującego w oparciu o wolność człowieka jako jednostki, tworzenie zrównoważonej relacji między członkami naszej społeczności oraz wychowanie w duchu demokracji. Towarzyszenie w rozwoju, podążanie za Dzieckiem, odpowiadanie na jego potrzeby, przy jednoczesnym dążeniu do budowania relacji, tworzenia wspólnoty to najważniejsza z naszych idei. Zespół ludzi współtworzących Fundację to nie tylko tutorzy, nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi w duchu edukacji alternatywnej, ale także rodzice poszukujący rozwiązań edukacyjnych jak najbliższych ich własnym Dzieciom.

 

Zdobyte dotąd doświadczenia, potrzeba stworzenia miejsca bliskiego zarówno Dzieciom, jak i Dorosłym, chęć towarzyszenia w rozwoju, a nie jego projektowanie zaowocowały uruchomieniem Punktu Przedszkolnego Dmuchawiec oraz zainicjowaniem działania Grupy Szkolnej dla Dzieci funkcjonujących w systemie Edukacji Domowej. Dzisiaj tworzymy wspólnotę liczącą blisko 200 osób, w tym zarówno Dzieci jak i Dorosłych.    

 

Tutaj nie ma dzwonków, ocen, nauki nastawionej na wynik. Dzieci mają  swój udział w decyzji o tym, kiedy i z kim chcą się uczyć, a tutorzy są animatorami tego procesu, a nie jego twórcami. Stwarzamy warunki do zdobycia wiedzy z zakresu podstawy programowej stanowiącej szkielet tradycyjnego systemu edukacji, jednakże to do samych uczniów należy decyzja w jaki sposób tą wiedzę chcą posiąść i jak ją wykorzystają w przyszłości .

Nasz cel

Naszym celem jest propagowanie idei edukacji demokratycznej, animowanie środowiska edukacji alternatywnej, rozwijanie istniejącej już struktury naszej organizacji. W przyszłości  chcemy rozwijać przedszkole oraz powołać do życia formalną szkołę, które będą nie tyle zaprzeczeniem szkoły tradycyjnej, co placówkami obrazującymi możliwość zmian w istniejącym dzisiaj systemie edukacji.

Zarząd Fundacji

Paula Gałęska

Prezes

Andżelika Mazurek

Wiceprezes

Dorota Łapińska

Członek Zarządu

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by Fundacja Edukacji  Demokratycznej DMUCHAWIEC   Proudly created with Wix.com

Kontakt

Tel: +48 513 087 511

Email: biuro@fundacjadmuchawiec.pl

Adres

Fundacja Edukacji Demkratycznej
DMUCHAWIEC
ul. Moniuszki 4A, pok. 204 (II piętro)

Łódź, 90-111