top of page

01.03.2019

Dmuchawce latawce wiatr - demokratyczny punkt przedszkolny,
 nr RPLD.11.01.01-10-0026/18
logotypy UE_lodzkie

01.03.2019 – 31.03.2020 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Fundacja Dmuchawiec realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci z terenu województwa łódzkiego poprzez utworzenie i wyposażenie nowego punktu przedszkolnego Pierwiosnek na terenie miasta Łodzi, organizację zajęć dodatkowych oraz zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i podniesienie kompetencji i kwalifikacji czterech nauczycielek w zakresie nauczania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Zadania w ramach realizacji projektu:

  • Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń nowo otwartego punktu przedszkolnego

  • Bieżąca działalność nowo otwartego punktu przedszkolnego

  • Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli

  • Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Wartość projektu: 998 427,48zł

Wartość dofinansowania ze środków EFS: 848 620,48zł

 

 

Harmonogram

bottom of page